Sunday, May 28, 2006

moments X


la capilla sixtina més real que mai

1. les autoritats sanitaries adverteixen : jugar a les pel·lícules fins
les 5 del matí, pot ser esgotador


2. les autoritats sanitaries recomenen mantenir
les extremitats en alt en cas d'automutilació

3. les autoritats sanitaries recomanen escombrar
sempre d'esquena a la paret...
4. les autoritats sanitaries anuncien: massa
coses damunt la taula pot provocar estres

5. en cas de dubte, consulteu al vostre SUPERMAN

No comments: