Wednesday, June 21, 2006

" qui no es mulla per Sant Joan, no mulla en tot l'any" dita popular Catalana

No comments: